De beste Hondensite van Nederland!


Nieuwsberichten

Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân

Dierenartsenpraktijk Mid-FryslânDierenartsenpraktijk Mid-Fryslân

De Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân is van oudsher een plattelandspraktijk en ook tegenwoordig vormen melkveebedrijven de basis. Het werk op deze bedrijven variëert van begeleidingsbezoeken op afspraak tot het behandelen van (spoed)patiënten. Wordt in de veehouderij de bedrijfsmatige benadering steeds belangrijker, bij de gezelschapsdieren staat het individuele dier voorop. De laatste decennia zijn de gezelschapsdieren, waartoe ook paarden gerekend worden, steeds belangrijker voor onze praktijk geworden. Begeleiding van hengstenhouderijen is ’s zomers een aanzienlijk deel van het werk. De behandeling van honden en katten neemt eveneens een steeds prominentere plaats in.

Het werkgebied van de Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân omvat in grote lijnen het gebied tussen de Veenhoop en Nij Beets enerzijds tot aan Grou en Jirnsum anderzijds. In zuidelijke richting behoren Terherne, Akmarijp en Vegelinsoord (gedeeltelijk) tot het werkgebied. De plaatsen Akkrum en Aldeboarn kunnen als hoofdplaatsen van de praktijk gezien worden.

In de Veenhoop, Kraenlânswei 20, bevindt zich de Afdeling Gynaecologie Paard. Hier kunnen paarden gynaecologisch worden onderzocht en behandeld. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u vooraf contact met de praktijk opnemen en een afspraak maken. In de regel kunt u dan ’s middags om 16.30 uur op dat adres terecht.

BEREIKBAARHEID

Hopmanshof 1, 8491 BK, Akkrum

Geopend: ma-vr, 8.00-17.00

0566-652255

Spoedgevallen: 24 uur, 7 dagen

0566-652255

dienstregeling met Heerenveen en Gorredijk

EXTERN
Deze contacten zijn belangrijke gegevens voor mensen met dieren.
# Naam Telefoon GSM
1 Amivedi (registratie van vermiste en gevonden dieren) 0900-2648334
2 Dierenambulance Leeuwarden 058 2660000 06 53772791
3 Dierenasiel Leeuwarden 058 2664300
4 Dierenopvang ’t Heerveld 0513 529233
5 Politie Friesland 0900 8844

AFSPRAKENDierenartsenpraktijk Mid-Fryslân

De praktijk is op maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 – 17.00 uur.

Consult/behandeling alleen op afspraak. Dit betekent:

– vrijwel geen wachttijden

– meer tijd voor u als cliënt

U kunt een afspraak maken door te bellen (dit kan de hele dag) of langs te komen.

 

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 8.00 – 8.45 en 13.00 – 13.30 uur

Telefoonnummer: 0566 652255

email: info@dierenartsakkrum.nl

Spoedgevallen:

’s Avonds en in het weekeinde bereikbaar voor alle spoedgevallen onder hetzelfde telefoonnummer.

Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân
Hopmanshof 1
8491 BK Akkrum

Telefoon: 0566-652255

 

Spring naar de toolbar