De beste Hondensite van Nederland!


Nieuwsberichten

Rottweiler

rottweiler

rottweilerRottweiler

De geschiedenis en afkomst van de Rottweiler:

De allereerste afstamming van de rottweiler brengt ons terug naar de oude Romeinen, Kynologen gaan ervan uit dat de rottweiler afstamt van de Romeinse legerhond.Die werd molos genoemd, een woord dat is afgeleid van Molossis, een gebied in het oude Epirus, een landstreek ten noordwesten van Griekenland aan de kust van de Ionische zee. De Romeinen kenden twee typen molossen: de zwaargebouwde vechthond en de slanke, beweeglijke veedrijver. Toen de vroegere Romeinen lange afstanden aflegde om ten strijde te trekken hadden ze geen gekoelde vrachtwagens of ingeblikt vlees bij zich, dus de voorraad was levend en liep op hoeven. Om deze kudde in bedwang te houden waren er taaie krachtige
honden nodig, die veel weg hadden van de huidige Rottweiler in ieder geval heeft de Rottweiler van vandaag de dag, de vasthoudendheid en moed geërfd. Want moed hadden ze zeker nodig, omdat ze te maken hadden met kudden van vee dat waarschijnlijk niet zo meegaand was als de
gemiddelde melkkoe van vandaag.
Soms werden er kleine groepen van deze honden achtergelaten en in het stadje Rottweil wat ligt in Zuid-Duitsland, aan de bovenloop van de Neckar, in de deelstaat Baden-Württemberg. De Romeinen kenden het als Arae Flaviae en hadden er een legerplaats. In de 13e eeuw werd Rottweil een vrije rijksstad. Daarna behoorde het lange tijd bij Zwitserland; sinds 1802 maakt de stad deel uit van Württemberg.

Het plaatsje Rottweil was vanaf de 13e eeuw een centrum van veehandel, waar ook Franse en Hongaarse transporten
aankwamen.De veehandelaren ontdekten snel dat de honden uit Rottweil uitstekende veedrijvers waren.
Daarnaast waren het zeer geschikte waakhonden: vaak kregen ze ’s nachts of in de kroeg de geldbuidel van hun baas omgehangen.
Bovendien werden ze gebruikt als trekhond, vooral door slagers. Toen de spoorwegen werden aangelegd en het bij de wet werd
verboden om vee over lange afstanden over wegen te drijven, was de Rottweiler zijn baan kwijt. Alleen slagers bleven de hond volop gebruiken als trekdier, wat ertoe leidde dat de Rottweiler in Duitsland alom Metzgerhund ‘slagershond’ werd genoemd.
Maar de eigenlijke taak waarin deze honden floreerden was hun afgenomen.
Een tijd lang werden de ‘Metzgerhunde’ (slagershonden) genegeerd, de aantallen slonken, totdat er in het jaar 1905 nog maar 1 teef over was in het plaatsje Rottweil zelf, gelukkig was het ras ook elders bewaard, en kwam er een verbetering in het lot van deze honden en werd in 1899 de eerste rasvereniging opgericht genaamd:

De Internationale Club voor Rottweiler en Leonberger

Helaas was deze club geen lang leven beschoren en pas uiteindelijk in het jaar 1907 kreeg het ras uiteindelijk de organisatie die het waard was, hondenliefhebbers uit Heidelberg begonnen aan de ‘wederopbouw’ van het ras.
In januari 1907 werd in Heidelberg de ‘Deutscher Rottweiler Klub’ opgericht.
Onenigheid over de raspunten leidde al in april 1907 tot oprichting van de concurrerende ‘Süddeutscher Rottweiler Klub’, eveneens in Heidelberg.
Tot 1921 vlogen deze clubs elkaar in de haren.
Toen fuseerden ze in de ‘Allgemeiner Deutscher Rottweiler Klub’ een vereniging die nog steeds bestaat.
Met de oprichting van de Duitse Rottweiler Club in Heidelberg, kwam er een ommekeer in het ras, vanaf toen ging men systematisch fokken.
Uiteindelijk in 1910 werd het ras erkend als diensthond, die in staat was om Politie- en legertaken op zich te nemen en vanaf die tijd heeft de Rottweiler alleen nog maar aan belangrijkheid gewonnen.

Echter de geschiedenis gaat verder, het nazi-regime bracht donkere dagen voor de rottweiler.
De nazi’s namen de honden in beslag om ze in te zetten als ‘berichtenhond’ aan het oorlogsfront.
Haak (1986) maakt echter melding van ‘veel moedige fokkers’ die hun honden lieten onderduiken!
Na de oorlog begon het fokken opnieuw.
Dit leverde uiteindelijk een intelligente, temperamentvolle Rottweiler op, die tegenwoordig vooral dienst doet als politiehond, waakhond en reddingshond.

De Rottweiler behoort tot de Rasgroep “Pinschers, Schnauzers,
Molossers en Zwitserse Sennenhonden” en wordt vandaag de
dag aangeschaft als werk en gezelschapshond.

Beschrijving:

De Rottweiler rekent men tot één van de oudste hondenrassen, zijn oorsprong gaat terug in de tijd van de Romeinen.
De Rottweiler is tegenwoordig een populair hondenras.
Het ras staat wereldwijd bekend om zijn imposante uiterlijk deze
verraadt de natuurlijke oerkracht.
Het ras is van nature onverschrokken, zelfverzekerd, evenwichtig,
ongelofelijk trouw aan zijn baas en gezin, en bezit een enorme moed,
en reageert met hoge opmerkzaamheid op zijn omgeving,
en juist door deze bewonderenswaardige eigenschappen is het wat de liefhebbers zo in het ras waarderen.
Verder is de Rottweiler aanhankelijk, gehoorzaam en werkwillig.
Rottweilers zijn naast een gezinshond ook uitermate geschikt voor bewaking of verdedigings-sporten zoals IPO training.

Karakter omschrijving:

Rottweilers zijn van nature erg waaks en beschermend, gaat u een dagje van huis dan kunt u de bewaking van uw spullen gerust aan uw hond toevertrouwen, wanneer er niemand in de buurt is die hem
verteld dat het bezoek geen kwaad in de zin heeft, zal de Rottweiler niemand binnen laten komen.
In deze situaties laat een rottweiler zich niet intimideren, of omkopen.
Hij kent in dat opzicht geen angst en is vrijwel ongevoelig voor pijn, het waakse karakter ontwikkelt vanzelf wanneer de hond volwassen wordt, dat hoeft niet gestimuleerd te worden.

Ze zijn van nature overwegend rustig, stabiel en zelfverzekerd en op alles voorbereid.
Hun bijtdrempel is bij een goede opvoeding vrij hoog en in
bedreigende situaties kiest de rottweiler eerder voor veel
machtsvertoon dan dat die zijn kaken zal gaan gebruiken, en zal ook niet wijken van de zijde van degene die hem zo dierbaar zijn.
Rottweilers zijn honden wanneer ze ook goed gesocialiseerd en
opgevoed worden, zeer vriendelijk zijn naar andere huisdieren zoals katten en andere (huis)dieren, dit ras heeft weinig tot geen
jachtinstinct en zullen ook niet zomaar achter kippen en konijnen aangaan, zelfs niet tijdens een wandeling.

Algemeen:

De Rottweiler is een middelgrote tot grote, stevige hond, niet plomp, niet licht van bouw, niet hoog benig, iel of slap.
Zijn in de juiste verhouding staande gedrongen krachtige verschijning verraadt grote kracht, schranderheid, aanhankelijkheid,
werklust, gewilligheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
Naast deze algemene indruk, is zijn blik rustig, straalt moed en trouw uit, hij toont van nature geen onrust, gejaagdheid,
of minderwaardigheid, achterdocht, angst, en valsheid is zeker niet van nature tenzij hij verkeerd of onvoldoende opgevoed is.

Het lichaam:

De hals is kort en breed, en is sterk gespierd, zijn borst is ruim, diep en breed ontwikkeld.
De rug is recht en sterk, en ook de achterhand is sterk en gespierd.
Exterieur bekeken mag de rottweiler maximaal 15% langer zijn dan dat hij hoog is.
Zijn hoofd is middelmatig lang, met een brede schedel tussen de oren met een goede stop op zijn neus en een niet te lange neusrug, zijn wangen zijn ook zwaar gespierd zonder uit te steken.
De huid op zijn hoofd ligt overal even strak, maar als hij zijn aandacht ergens op vestigt mogen er rimpels ontstaan.
De oren zijn klein en driehoekig en staan zover mogelijk van elkaar af, hoog aangezet en hangen goed naar voren.
De ogen zijn middelmatig groot, donkerbruin en hebben een trouwhartige, goedmoedige en zelfbewuste vriendelijke uitdrukking.

Vacht en kleur:

Rottweilers hebben een stokhaar vacht, deze is kort en grof en kan hard van structuur zijn.
Hij heeft een ondervacht, maar deze mag niet door het dekhaar heen komen.
De kleur is zwart met een scherp omgrensde zo donker mogelijk aftekening op de wangen, snuit, borst, benen en boven de ogen.

Grootte:

De schouderhoogte voor reuen ligt tussen de 60 en 68 cm met een eind gewicht van ongeveer 50 kilo
De schouderhoogte van teven ligt dit tussen de 55 en 63 cm met een eind gewicht van ongeveer 40 kilo.

Reu of teef:

Bij rottweilers zijn de verschillen tussen een reu of teef zeer groot, reuen zijn niet alleen groter en sterker maar ook dominanter
dan teven.
Heeft u weinig ervaring met dominante honden, dan bent u veel beter af met een teef.
Teven zijn wat meegaander, minder dominant en zijn doorgaans ook zachter van karakter.
Teven worden doorgaans 2x per jaar loops, en reuen zijn doorgaans het hele jaar door geïnteresseerd in loopse teven, wilt u hier geen
hinder van ondervinden kies er dan voor om ze te laten steriliseren of castreren op leeftijd van ongeveer 1 jaar.
Waken doen beide geslachten even goed en van allebei ontvangt u evenveel liefde en toewijding.

Slot woord:

Een rottweiler is ondanks zijn imposante voorkomen en negatieve publiciteit een zeer kind vriendelijke rustige hond, ook geschikt voor
mensen die nog nooit een rottweiler hebben gehad, echter u dient veel tijd in de opvoeding, socialisatie te steken, cursussen met hem of haar te gaan doen, en een consequente evenwichtige rustige baas te zijn, waarbij eenmaal nee altijd nee dient te zijn voor zijn hele leven.

Ondanks zijn hardheid is het geen hond die met een harde hand
opgevoed dient te worden, hij is uitstekend corrigeerbaar met uw
stem, een harde opvoeding waarbij geweld gebruikt wordt,
zal de hond alleen maar onvoorspelbaar maken en uiteindelijk tegen u keren.

Weet dat de rottweiler zo ongeveer 10 jaar een deel van uw gezin zal gaan uitmaken en koop dit ras dan ook niet impulsief aan bij de eerste beste fokker die zich aandient of welke u ziet adverteren.
Niet alle fokkers zijn helaas even betrouwbaar als men doet
voorkomen.
Laat u zich van te voren goed voorlichten, ga meerdere keren kijken, vraag of u de ouders mag zien en vooral beoordeel zelf hoe de
ouderdieren op u overkomen.

De omgeving van de pups dienen hygiënisch te zijn en zowel de pups als de moederhond dienen een gezonde indruk te maken, ze moeten eveneens een speels, open, en nieuwsgierig zijn als u komt kijken, en de pups moeten zich graag laten aanhalen en bij u komen, mits ze niet te slaperig zijn.
Wanneer de pups apathisch, schuw of niet geïnteresseerd
overkomen, laat dan een alarm belletje gaan rinkelen.
De moederhond mag best een oogje in het zeil houden en ook
eventueel aanslaan als ze een vreemde ziet, maar ze mag zeker niet
agressief of terughoudend of zenuwachtig reageren.

Kijk tot slot hoe de fokker met het nestje en de moederhond omgaat, en hoe hun op zijn of haar aanwezigheid reageert.
Schaft u een rottweiler met stamboom aan, vraag dan naar de stamboom papieren en de HD/ED uitslagen om er zeker van te zijn dat de fokker er alles aangedaan heeft om te voorkomen dat er gefokt is met ouder dieren met een erfelijke afwijking.
Is dit allemaal in orde dan kunt u uw keuze maken.

Een goede fokker zal u ook het hemd van het lijf vragen om zelf te
beoordelen of u een geschikte eigenaar kan zijn, kijk hier niet raar van op, en wees ook niet beledigd als een fokker u afwijst, hij of zij kan
redenen zien dat u mogelijk niet geschikt bent als toekomstige baas,
en zal deze beslissing ook alleen maar nemen ter bescherming van u en het ras.

 Bron: Rottweiler Nederland

Clubfokkers Rottweiler

Clubfokkers adressenlijst

Clubfokkers zijn Nederlandse fokkers welke lid zijn van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC), al dan niet met een bij de Raad van Beheer geregistreerde kennelnaam. Alle clubfokkers dienen zich met alle door hen te fokken nesten te houden aan het fokreglement van de NRC. Klik hier voor het fokreglement.

Bent u ook een NRC clubfokker en ontbreken uw gegevens op deze lijst, dan kunt u het hier een aanvraag doen voor plaatsing, na controle zal uw kennel dan op de lijst geplaatst kunnen worden. Kennels waarbij in de afgelopen 3 kalenderjaren geen nest is geboren, zullen automatisch van de lijst afgevoerd worden.

Indien u van mening bent dat er gegevens ontbreken/onjuist vermeld staan op deze of andere pagina’s verzoeken wij u dit  hier te melden.

Kennelnaam Naam fokker Woonplaats
Ambocahoeve vd Wekking W.J.H. Lonneker
Asanni’s Huser-Scholing A. Dedemsvaart
Beemdenpark vh Dor-Deenen J.H.J.M. Breda
Bertaliehoeve vd Heij A. Opheusden
Beukenlooi vd Heijden -Nijman vd J.& S. vd Geesbrug
Binding vd Ploegmakers M.H.T. Beugen
Borkerhout vh Aardema-Sikkema H. Westerbork
Brabanderkes vd Arie O.A.F. Waalre
Brabants Eind v Nobelen H. vd Dudel Dorpplein
Brixenburg Martens P.M.M. Heijningen
Broekse Polder vd Laat C.D.J. de Babylonienbroek
Buishoekhoeve vd Oud Ammerveld A.T.M. Dalfsen
Busselke van het Thoonen-Kuiper S.H.M. Eindhoven
Dunvanhof v Wessels H. Nieuw Schonebeek
Dutch Onyx Kruglak E.A. Slootdorp
Erpenstein vom Erp-van Poelgeest A. v Zaandam
Espa’s origine of Vries E. de Dronten
Fancy Rotts of the Manders M.W.A. Berghem
Gentle Rott’s of the Marijnissen-Redegeld S. Opmeer
Hagerbroek v’t Vercoulen-Jacobs A.M. Venlo
Haltersehof vh Ee M. v Halsteren
Haorepos vd Thijssen C.W. Beesel
Hatzrüden vd Verweij-Bokhoven M.Y. Almere
Hause Rottzilla c Wiegers R. Landgraaf
Hause Waldblick v Pennings F.J.A. Milheeze
Haverveld vh Kraan A.M.Th. Breda
Heavy’s Dijk C.H.C v Achtmaal
Heemsterheim v Tunen J. Raalte
Heidekraal vd Geerts P.J.M. Vessem
Heksenloake vd Vruggink D. Ruurlo
IJsven Kuijken-Geerts C.R. Bergeijk
IJzeroer van ‘t Bongers M. Varsselder- Veldhunten
Jovi Rotts of V.L. Heemskerk-Lourens V.L. vd Nieuw Vennep
Karperdonk v Teeuwen G. Eindhoven
Kimbola’s Magic Kleine-Zwiep A.J. Hoogeveen
Kleine Weidehoeve vd Sars A.M.G.M. Helvoirt
Lage Kroften vd Demaret J.W.M. Heemskerk
Lage Wetering vd Michorius M. Wesepe
Leemlande Schuurmans-v Roosmalen C. Biezenmortel
Leibrucke vd Hilbink H. Westerhaar
Lerrazz Lee P. Nijkerk
Limbrakraal vd Geerts J.P.H.J. Wintelre
Lucernehof h Dieleman A.P. Philipinne
Lucky Wevert of the Ven P.H.M. v.d. Horst
Marean vd Ligtvoet W.P.M. Oosterhout
Markenrichter vd Veen M. vd Eefde
Marmeshof Rietdijk M. Ridderkerk
Maulwurfsgrille v Oosterveen-Molhoek A.D. Hardenberg
Mea Vota Boer-Mounier O. Rijswijk
Meijl op Zeven v Peters W.J.M. Nederweert
Moserbear Moser J. Luttelgeest
Nithanhoeve van de Ruijten-van Asten H.H.M. Sterksel
Munanis Montes Klaver M.&V. Almere
Nekami v Bos R. Almere
Nyeboxwoude v Oost F. Nibbixwoud
Olde Nest V ‘T Huiskamp-Wolf M.A. Heerde
Parel der Peel Teuniseen-Tilburgs F. Ospel
Ramshoven vd Brugman B. Weert
Raquincohof vh Diederiks de Bever C.M.G. Made
Rohas v Huisman M. Zevenbergen
Rombada Dijkstra G. Ried
Ronselberg vd Jansen A. Zuidlaarderveen
Royal Creek Verwijmeren J. v Prinsenbeek
Rozenbrinkje vh Boerenbrink R.M. De Meern
Rumlichtshof v Dunne-van der Heiden M.C. Nieuwegein
Runderkraal vd Geerts J.P.H.J. Vessem
Schloss Zabo v Boeters P.M. Herveld
Sjans vd Koelewijn J.A.T. Bunschoten-Spakenburg
Soño Cachó Overmeer-Kool I.C. Zwaag
Spieringshof v Burgmans M.A.W. Dronten
Steenharstertille vd Prins W. Buitenpost
Ter Waele Zandbergen C.W.E. Rijnsburg
Thuredrecht v Brink M. vd Dordtrecht
Thyson Rianderhoeve Orsel-Weerts R. Nieuw Weerdinge
Tichelkamp v’t Braak J.W.M. Borne
Tousell v Niels R.J.H. Knegsel
Vechtje v’t Verbist W.P.E. Liessel
Vijf Gehuchten vd Wijgert G. vd Vinkel
Villa Black & Tan Munster S.R.T. v Almere
Voske v’t Vos N. Oost Souburg
Voyager Rotts of Mangold R. Almere
Watergeuzen Klad-Kruidenier E.B. Schoonoord
Wederzicht vh Kapteijns F.J.W.M. Diessen
Westgrow’s Zwinkels J.C.M Naaldwijk
Wilde Havana vd Sanchez de Boeve J.M.F. Arnhem
Wodanahoeve vd Bredewold-Bouwmeester D.M.A. Loenen
Zonnekamp v’t Klompstra A. Olst
Zopian van Thijssen C.W. Baarn

Voor een goed getrainde Rottweiler gaat u naar Hondentrainingen!

Spring naar de toolbar