De beste Hondensite van Nederland!


Nieuwsberichten

Saluki

saluki saluki

Salukisaluki

Geen enkel ras in het Midden-Oosten is zo bejubeld

Saluki hond. Geen wonder eigenlijk want de Saluki wordt daar niet gezien als een gewone hond, “de kelb” (veracht en onrein dier in de islamitische wereld) maar als een “geschenk van Allah”. De Arabier zegt dan ook: “Een Saluki is geen hond, het is geen kat maar een Saluki”. Uit deze uitspraken kan men afleiden dat deze dieren zeer hoog aanzien genieten bij de Arabieren. Zelfs de vrouw zal een andere slaapplaats moeten zoeken wanneer deze hond op haar plaats ligt te rusten. Wij Westerlingen, nuchter van aard, blijven het een hond vinden, maar onder raskenners zal niemand ontkennen dat deze honden met hun oosterse melancholieke expressie, hun ranke schoonheid en elegantie gepaard aan kracht en hun sensibele karakter, zich distantiëren van andere, niet oosterse windhondenrassen.
De Saluki of wel de Perzische windhond, wordt beschouwd als het oudste windhondenras, mogelijk het oudste hondenras dat naar ons toe is gekomen. Al sinds het ontstaan van de bakermat van de beschaving (mesopotamië) vindt men afbeeldingen op sier- en gebruiksvoorwerpen, (6000 j v. C). De huidige hond wijkt weinig af van de vroegere, zoals afbeeldingen uit die tijd bewijzen. Hoewel men ook in de Middeleeuwse kunst steeds weer Saluki’s afgebeeld kan zien, deed het ras pas echt in het begin van de 20e eeuw zijn intrede in Europa. Voor die tijd kwam deze hond incidenteel in Europa voor. Men kwam het ras hoofdzakelijk in de oorspronkelijke landen tegen: het Midden-Oosten, Syrië, Mesopotamië en Perzië is zelfs nu nog bij enkele nomadenstammen in de woestijn een niet weg te denken metgezel van de jager bij de jacht op groot wild. Voordat er geweren bestonden moesten de Saluki’s de Bedoeïen helpen in hun levensonderhoud te voorzien.
Bedoeïen zijn nomadiserende stammen in Arabië. Omdat gazellen hoge snelheden kunnen bereiken en zich duchtig konden verweren, dus ook moeilijk te vangen, moesten deze honden beschikken over bepaalde eigenschappen, zodat ze instaat waren deze dieren te grijpen.
Jachtpassie, snelheid en kracht zijn enkele eigenschappen die ze moesten bezitten. Het fokken gebeurde dan ook zeer zorgvuldig zodat deze eigenschappen onveranderd bewaard zouden blijven. Dit zou een van de redenen zijn waarom deze hond door de eeuwen heen verhoudingsgewijs weinig veranderd is qua uiterlijk.

Bron: saluki.nl

 

 

Canapus Felix van der Drift
Mounebuorren 22
9132 EH Engwierum
Telefoon: 0511 408786
info@saluki.nl
www.saluki.nl
Cypceli Ria van Aken-Boer
Hoeksedijk 96
3299 AH Maasdam
cypceli@online.nl
van ’t Swartshof Hans Nederlof
Nieuweweg 46
4435 RJ  Baarland
Telefoon:  0113 639 757
www.swartshof.nl
Swala’s Frieda van der Mast
Venestraat 54 b
2266 BA  Leidschendam
Telefoon: 070 7799956
www.azawakh.nl

 

Sense of Beauty J.J De Vos
Stenekamerseweg 66
3882 NJ  PUTTEN
Tel.: 034 1350155
www.deerhound-saluki.nl

 

 

 

Voor een goed getrainde Saluki gaat u naar Hondentrainingen!

Spring naar de toolbar