De beste Hondensite van Nederland!


Nieuwsberichten

Teckel

teckel

teckelTeckel

De teckel is slim en vindingrijk en zeer aanhankelijk jegens de eigenaar. Ze zijn buitengewoon waaks en hebben een moedig en nieuwsgierig karakter. In tegenstelling tot veel andere hondenrassen zoeken teckels heel bewust oogcontact. Zij lezen als het ware wat er in hun mensen omgaat, waardoor een bijzondere binding ontstaat.De teckel kan om hun zin door te drijven geweldig komedie spelen. De teckel heeft een groot gevoel voor humor en stellen het op prijs de lachers op hun hand te hebben. Maar de teckel kan ook snel beledigd zijn en dan kan het lang duren vooraleer de eigenaar weer in genade aangenomen wordt.Van nature laat de teckel zich graag gelden en men moet er dus alert op zijn de eigenaar te blijven. Geef een teckel een vinger en hij neemt de hele hand. Daarom mag u geen slaafse gehoorzaamheid van dit ras verwachten, want de teckel zal tot zijn laatste levensdag blijven proberen het laatste woord te hebben. U kunt hem echter wel degelijk onder appèl krijgen, het duurt alleen iets langer en u zult wat meer geduld moeten hebben dan bij andere rassen het geval is.

Een teckel is een jachthond met een dikwijls felle jachtpassie en dat is tevens de oorzaak van het eigenzinnige karaktertrekje dat in iedere teckel huist.
Al vele honderden jaren lang werden teckels gebruikt voor de jacht op vossen en dassen (vandaar de ietwat ouderwetse benaming Dashond)! De teckel werd daartoe in de vossenburcht gezet en moest op eigen initiatief het karwei klaren. Daar is een flinke portie moed, doorzettingsvermogen en slimheid voor nodig. Deze eigenschappen zijn door de eeuwen heen in het ras doorgefokt, vandaar dat de zelfstandigheid en eigen inbreng van de teckel zo dikwijls voor ‘eigenwijs’ wordt aangezien.
Ook heden ten dage wordt er nog steeds met de teckel gejaagd, zowel op ondergronds als bovengronds wild. U begrijpt daar wel uit dat u geen troetelig dameshondje in huis haalt, maar een sterke gespierde hond met een enorm uithoudingsvermogen en een markant karakter.
Het jachtinstinct wil nog wel eens moeilijkheden opleveren, waardoor men de hond met veel jachtpassie niet of nauwelijks los kan laten lopen in het vrije veld. Doet men dit wel, dan gebeurt het meer dan eens dat de teckel verdwijnt en zich urenlang niet laat zien. U zult in zo’n geval moeten blijven wachten tot het de teckel belieft terug te komen. Straffen heeft weinig zin, want de volgende keer is de jachtpassie weer sterker dan uw straf of boze woorden. Aangelijnd houden is de boodschap!

De teckel kan heel oud worden, maar het is algemeen bekend dat de lange rug van deze honden hun kwetsbare punt is. Laat ze niet hoog springen en geen trappen lopen; zorg er vooral voor dat uw hond niet te dik wordt, daar de rug van een slanke hond minder zwaar belast wordt dan van een dikke.
Dat kan moeilijkheden opleveren, daar de teckel zoals iedere werkhond een onverzadigbare eetlust heeft. U zult moeten leren daar niet aan toe te geven.
Wegens de kwetsbare rug is het beter de pup uit de handen van heel jonge kinderen te houden, daar deze nogal eens de neiging hebben om met het kleine hondje te slepen en te sjouwen, waardoor schade aan de wervelkolom kan ontstaan (maar in wezen geldt dit voor ieder hondenras!).
Teckels kunnen uitstekend met hun soortgenoten overweg. Andersoortige huishonden en katten worden wel geaccepteerd, maar dit gaat beter als zij er van jongs af aan mee opgroeien. Knaagdieren en vogels zult u achter tralies moeten houden, daar ze op het jachtinstinct van de teckel werken. Natuurlijk bevestigt de uitzondering de regel, wij spreken hier in het algemeen.
De teckel wordt gefokt in drie verschillende maten en haarvariëteiten, waardoor er in totaal 9 soorten bestaan.
De grootste is de Standaardteckel, die een borstomvang heeft vanaf 35 cm. tot een niet nader vastgelegde maat. Het gewicht kan variëren tussen 9 à 10 kilo. Het middelste type is de Dwergteckel, die een borstomvang heeft van 30 tot 35 cm, waarbij het gewicht varieert tussen de 5 en 7 kilo.
Tenslotte is er het kleinste slag en dat is de zgn. Kaninchenteckel, die een borstomvang heeft tot 30 cm en een gewicht dat schommelt tussen de 4 en 5 kilo.

Aanschaf teckel

Bezint eer ge begint!

U heeft de Rasbeschrijving gelezen en begrepen dat u een hond koopt met een zeer eigenzinnig karakter. Om de hond evenwichtig op te laten groeien, dient u daar veel liefde, aandacht en tijd aan te besteden.
De beste manier om op verantwoorde wijze een pup aan te schaffen, is de rasvereniging om adressen te vragen. De fokkers van wie de adressen te vinden zijn onder het tabblad Pupinfo, fokken hun pups volgens de voorwaarden van het NTC Fokreglement.
In deze voorwaarden zijn verschillende eisen opgenomen die gelden voor de beide ouderdieren plus de pups.
Deze eisen hebben alles te maken met gezondheid, schoonheid en karakter. Dit dient de koper meer zekerheid te geven t.a.v. een in alle opzichten goed fokproduct
Nadat u via de Pupinfo adressen heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de betreffende fokkers. Laat u uitgebreid informeren alvorens tot een aankoop over te gaan. Dit kan zowel voor u, alsmede de fokker, eventuele moeilijkheden voorkomen. Ga ook eens bij andere fokkers kijken en doe wat ervaring op.
Maak echter eerst goede afspraken vooraleer u een bepaalde kennel bezoekt.

I.V.M. BESMETTINGSGEVAAR VOOR DE PUPS, VERZOEKEN WIJ U DRINGEND NOOIT MEERDERE FOKKERS OP 1 DAG TE BEZOEKEN. VIA UW SCHOEISEL EN AANRAKING KUNT U EEN EVENTUELE BESMETTING OVERBRENGEN!

Goed begeleide pups komen direct naar u toe als u het nestje bezoekt. Een jonge pup is spontaan en nieuwsgierig, spelen zijn voornaamste bezigheid.
Natuurlijk hebben pups ook veel slaap nodig en u kunt niet verwachten dat een pup die uit zijn rustuurtje is gehaald, direct monter reageert. Gun het diertje de tijd om goed wakker te worden. Sla met aandacht het kleine grut gade en bedenk dat uw a.s. hondje – als alles naar wens gaat – een flink aantal jaren van uw leven met u zal delen.
U dient de consequenties goed te begrijpen en te aanvaarden.

Wat ontvangt u bij aankoop van een pup?

Het INENTINGSBOEKJE: hierin staat vermeld welke inentingen uw pup van de dierenarts heeft ontvangen. Let goed op, het inentingsboekje wordt uitsluitend door de dierenarts afgegeven. Het invullen van de naam enz. kan wél door de fokker geschieden.

Elke goede fokker zal u voor de eerste 6 maanden alle instructies inzake voeding en opvoeding meegeven.

De STAMBOOM: deze wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland aan de fokker afgegeven. Sommige fokkers geven er de voorkeur aan om de stamboom zelf te brengen. Anderen verzoeken u de stamboom af te halen in gezelschap van uw pup. Weer anderen sturen de stamboom op of organiseren een ‘terugkomdag’ voor het gehele nest, waarbij de stambomen collectief worden uitgereikt.

Het contact houden met de fokker is zeer aan te bevelen. Indien genoemd contact volgens uw mening niet optimaal verloopt, kunt u ten allen tijde de NTC inschakelen, die u zal trachten te adviseren.
Schakel bij eventueel voorkomende ziektes ALTIJD uw dierenarts in en experimenteer niet zelf. Laat u niet van de wijs brengen door buren, vrienden en alle goedwillende mensen om u heen. Tegenstrijdige adviezen scheppen verwarring en er doen nog altijd veel te veel bakerpraatjes de ronde.
Neem bij problemen uitsluitend contact op met uw fokker, de dierenarts of de NTC.

Puppycursus volgen? Uitstekend idee! Zorg er in ieder geval voor dat uw hond de definitieve inenting heeft gehad en neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Kynologenclub. Houdt er rekening mee dat er na afloop van de training een aantal minuten ‘vrij spelen’ kan zijn en dat uw teckelpup – gezien de huidige trend – waarschijnlijk tussen zeer grote honden loopt. Bedenk dat veel honden bij het spelen met de poten slaan en uw kleine pup zeer kwetsbaar is. Indien u ziet dat het spel te ruw toegaat en uw pup gemolesteerd wordt, kunt u het speelkwartiertje beter overslaan om narigheid te voorkomen.

Tenslotte……

De liefde van een hond is de enige ECHTE liefde die men kan kopen! Zorg dat u die liefde waard bent en betoon u in alle opzichten een goede en zorgzame baas. Uw teckel zal u belonen met oneindig veel trouw en aanhankelijkheid!

NTC-Fokkers

De Nederlandse Teckelclub kent NTC-Fokkers.

Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het fokreglement en dat dus altijd aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en exterieur is voldaan.
De contactgegevens van deze fokkers vind u per variëteit in het menu links.

Zij zijn ook te herkennen aan het logo NTC-Fokker of NTC-Fokker banner:

Jaarlijkse bijdrage NTC – fokker

Zoals vastgelegd in de met de NTC – fokker afgesloten overeenkomst is conform artikel 9 van deel A een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, vast te stellen door de ALV.

De Algemene Leden Vergadering d.d. 16-04-2011 heeft een bijdrage vastgesteld van € 25,– per NTC – fokker, indien men meer dan 5 nesten per jaar fokt dan is de bijdrage € 50,– per NTC – fokker. Omdat voor veel fokkers van te voren niet bekend is hoeveel nesten er in een jaar gefokt zullen worden zal de definitieve bijdrage achteraf vastgesteld worden. Dit betekent aan alle NTC – fokkers, gelijk met de contributie, een bedrag van € 25,– in rekening zal worden gebracht en dat in december zal worden bekeken wie meer dan 5 nesten heeft gefokt en alsnog de hogere bijdrage verschuldigd is. Indien een NTC – fokker wel van te voren aan kan geven dat er meer dan 5 nesten gefokt zullen worden dan zal direct de hogere bijdrage in rekening worden gebracht.

Bron: teckelclub

Voor een goed getrainde Teckel gaat u naar Hondentrainingen!

Spring naar de toolbar