De beste Hondensite van Nederland!


Nieuwsberichten

Weimaraner

weimaranerWeimaraner

Weimaraner behoort tot de oudste jachthondenrassen behoort, is de Weimaraner (gelukkig) nog niet overbekend. Over de herkomst van het ras zijn vele uiteenlopende theorieën ontwikkeld, waarvan er een aantal aannemelijk lijken terwijl weer andere verklaringen zeer speculatief zijn. In elk geval wordt de Weimaraner beschouwd als het oudste zuiver gefokte Duitse staande jachthondenras. Een korthaar Weimaraner is géén Duitse Staande Korthaar met een andere kleur, evenmin als de langhaar Weimaraner een grijze Duitse Staande Langhaar is!

De Fransen beweren, dat Frankrijk de bakermat van de Weimaraners is en wijzen daarbij op oude wandtapijten en schilderijen o.a. van Van Dijck waarop een op de Weimaraner lijkende hond is afgebeeld. Pas veel later, nadat het fokken aan het Franse hof in verval was geraakt, zou het hof van Weimar deze taak hebben overgenomen, waarbij deze jachthond met zijn opvallende grijze kleur definitief de naam Weimaraner zou hebben gekregen. Lange tijd zou het fokken het alleenrecht van het Weimarse hof zijn geweest. Het verhaal gaat, dat zelfs aan Bismarck het bezit van een Weimaraner zou zijn geweigerd. Na de val van het Duitse Keizerrijk verdween de Weimaraner praktisch van het toneel. Gelukkig ging het ras niet helemaal verloren en waren er ook in die tijd liefhebbers, die het ras voor uitsterven hebben behoed. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de belangstelling in Engeland en Amerika en heeft men veel moeite gedaan om het in verval geraakte ras weer op peil te brengen. De eerste twee (steriele) Weimaraners werd in 1928 naar Amerika geëxporteerd. Tien jaar later werden er opnieuw Weimaraners naar Amerika overgebracht, waarna het eerste in de Verenigde Staten gefokte nest in 1939 werd geboren. In Engeland werden de eerste Weimaraners pas in 1954 geïmporteerd. Zowel in Frankrijk als in Engeland en Amerika beleefde de Weimaraner een nieuwe opkomst. De “Gray Ghost” zoals de Amerikanen hem niet zozeer vanwege zijn kleur, maar vooral om zijn katachtige soepele gangen noemen was een opmerkelijke verschijning. Hij deed in enkele staten van Amerika, zoals Wisconsin, dienst als politiehond. In Tokio trad hij op als “drug-hond” en bij de politie van de stad Londen liep er tussen de Duitse Herders lange tijd een Weimaraner als speurhond. Hij trad ook op in films. Zo was een Weimaraner de trouwe begeleider van de Western-filmster “Roy Rogers”.

Jong geleerd

Vooral blijft de Weimaraner natuurlijk een all round jachthond. Oorspronkelijk zou hij door de Fransen gebruikt zijn als lopende hond en werd hij in de 19e eeuw door de Duitsers afgericht en ingezet als staande hond. De Duitsers beschouwen hem als de aristocraat onder de jachthonden. Hij is geschikt voor de jacht op alle wild, zowel voor als na het schot en kan dienst doen onder alle terreinomstandigheden. Kortom een hond geschikt voor de meest uiteenlopende jachten. Naast zijn geschiktheid voor de jacht is de Weimaraner ook een uitstekende huishond. Hij is zeer gesteld op zijn huisgenoten. Niet alleen voor de baas, doch ook voor de vrouw en de kinderen gaat hij door het vuur. Als er gevaar dreigt komt zijn verdedigingsdrift naar voren. Het is een temperamentvolle hond met een duidelijk eigen karakter, die met zachte doch vaste hand zeer consequent moet worden opgevoed om uit te kunnen groeien tot ideale kameraad. Hij is zeer gesteld op het leven in huiselijke kring. Het spreekt vanzelf, dat deze middelgrote temperamentvolle jachthond ook de ruimte en beweging nodig heeft, Men kan niet volstaan met een paar keer per dag “een blokje om”. Hij moet enige keren per dag de gelegenheid krijgen zijn energie kwijt te raken door vrij uit te rennen. Men moet hem dag in dag uit, weer of geen weer, daartoe de gelegenheid geven. Heeft u er dit niet voor over, begin er dan niet aan.

FCI-Standard Nr 99

WEIMARANER
(Vertaling: Mr. J.A.M. Deckers)

LAND VAN OORSPRONG WEIMARANER: Duitsland.

PUBLICATIEDATUM VAN DE GELDIGE ORIGINELE RASSTANDAARD:
19.03.2015.

GEBRUIK: In overeenstemming met het doel als een veelzijdig bruikbare jachthond moet de Weimaraner over de van hem vereiste aanleg beschikken en als jachthond
ingezet kunnen worden in het veld, bos en water en gebruikt kunnen worden bij zowel
het werk voor als na het schot.

CLASSIFICATIE F.C.I. : Groep 7 Staande Honden. Sectie 1.1 Continentale Voorstaande Honden, Type « Braque ». Met werkproeven.

KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT : Over het ontstaan van de Weimarse Staande Hond zijn talrijke theorieën ontwikkeld. Vast staat slechts, dat de Weimaraner, die destijds nog zeer veel bloed van de Leithund bezat, al in het eerste derde deel van de 19e eeuw
aan het Hof van Weimar gehouden werd. In het midden van de 19e eeuw, dus voordat met de zuivere fokkerij werd begonnen, was de fokkerij bijna uitsluitend in handen van beroepsjagers
en jachtopzichters in midden-Duitsland, vooral in de omgeving van Weimar en Thüringen, die meestal alleen op werkeigenschappen selecteerden. Toen de tijd voor de Leithund voorbij
was, kruisten zij hun honden met ook met Hoender honden en fokten zij met
deze kruisingen verder. Vanaf ongeveer 1890 werd met het ras planmatig gefokt
en werden de fokdieren en hun nakomelingen in het stamboek opgetekend.
Naast de kortharige variëteit kwam reeds voor de eeuwwisseling naar de 20e eeuw, zij
het sporadisch, ook al een langharige variëteit voor. De Weimaraner wordt sinds hij opgenomen is in het stamboek zuiver gefokt en is dus vrij van inkruisingen met andere rassen, in het bijzonder de Pointer, gebleven. Daarmee is de Weimaraner het oudste Duitse
Staande Hondenras, dat sinds 1900 zuiver gefokt wordt.

ALGEMEEN VOORKOMEN :
Middelgrote tot grote Jachtgebruikshond. Doelmatig werktype, mooi van uiterlijk, pezig en goed bespierd. Er moet duidelijk verschil zijn tussen het type van de reu en van de teef.

BELANGRIJKE VERHOUDINGEN :
Verhouding lengte van de romp tot schofthoogte ongeveer 12 : 11.
Verhouding van het hoofd : van neuspunt tot aanvang schedel iets langer dan van aanvang schedel tot achterhoofdsknobbel.
Voorhand : Afstand tussen de elleboog en het midden van de middelvoetsbeentjes is nagenoeg gelijk aan de afstand tussen de elleboog en de schoft.

GEDRAG / TEMPERAMENT :
Veelzijdige, gemakkelijk af te richten, karaktervaste en gepassioneerde jachtgebruikshond,
die systematisch en volhardend zoekt, echter niet overdreven temperamentvol. Opvallend goede neus. Rooftuig- en wildscherp, waakzaam, maar niet agressief. Betrouwbaar bij het vorstaan en bij het waterwerk. Opvallende aanleg voor het werk na het schot.

HOOFD

BOVENZIJDE :
Schedel : In harmonie met de lichaamsgrootte en het aangezicht. Bij reuen breder dan bij teven, echter bij beiden in verhouding. Breedte van het hoofd moet in goede verhouding zijn met de lengte van het hoofd. Op het midden van de schedel een verdieping.
Achterhoofdsknobbel licht tot matig zichtbaar. Achter de ogen een goed zichtbaar jukbeen.
Stop : Uiterst geringe stop.

AANGEZICHT :
Neus : Fors, steekt voor de onderkaak uit. Donkervleeskleurig, naar achteren geleidelijk overgaand in grijs.
Vang : Lang en in het bijzonder bij reuen krachtig, en profiel bijna vierkant. De vang en de omgeving van de hoektand bijna even breed (sterk).
Neusrug recht, of iets gewelfd, doch nooit naar onderen doorgebogen.
Lippen : Matig overvallend; deze evenals gehemelte vleeskleurig. Kleine mond vouw.
Kaak / Gebit : Kaak krachtig. Volledig, regelmatig en krachtig gebit. Bovensnijtanden staan zonder tussenruimte voor ondersnijtanden (schaargebit).
Bakken : Gespierd en duidelijk ontwikkeld. « Droog hoofd ».
Ogen : Donker tot licht barnsteenkleurig, met intelligente uitdrukking. Als pup hemelsblauw. Rond, nauwelijks scheefstaand. Goed aanliggende oogleden.
Behang : Breed, tamelijk lang, ongeveer reikend tot de mondhoek, spits aan de onderzijde afgerond, hoog en smal aangezet. Bij oplettendheid iets naar voren gedraaid en gevouwen.

HALS :
Gespierde, nagenoeg ronde edel gedragen hals, die niet te kort is.
Bovenlijn gebogen en profiel. Droge hals. Steviger wordend naar de schouder en harmonisch overgaand in borst en ruglijn.

LICHAAM :
Boven belijning : Van de gebogen halsbelijning, over de goed ontwikkelde schoft gaat de bovenbelijning geleidelijk over in de relatief lange vaste rug.
Schoft : Goed ontwikkeld.
Rug : Vast en bespierd, zonder doorgezakt te zijn. Achter niet overbouwd. Een wat langere rug is een raskenmerk en daardoor geen fout.
Croupe : Bekken lang en matig aflopend.
Borst : krachtig, niet overdreven breed, met voldoende diepte – bijna tot de elleboog reikend – en voldoende lengte, Gewelfd, zonder tonvormig te zijn, met lange ribben. Voorborst goed ontwikkeld.
Onderbelijning en buik : Licht oplopend, echter geen opgetrokken buik.

STAART : Staartaanzet enigszins lager en onder de rugbelijning dan bij vergelijkbare rassen. Staart is krachtig en goed behaard. In rust hangend, bij opmerkzaamheid en tijdens het werk horizontaal en hoger gedragen.
In landen alwaar het wettelijk is toegestaan om de staart te couperen mag de staart bij korthaar Weimaraner, voor zover doelmatig voor het jachtgebruik, gecoupeerd worden.

BENEN :

VOORHAND :
Algemeen : Benen « Hoog » pezig, recht en parallel, maar niet breed staand.
Schouders : Goed gehoekt, lang, schuin en goed aanliggend, door sterke spieren verbonden. Opperarm : Schuin gesteld, sterk en van voldoende lengte.
Ellebogen : Vrij en recht gelegen. Niet naar binnen, noch baar buiten gedraaid.
Onderarm : Lang recht gesteld.
Voorvoetgewricht : Krachtig, strak.
Voormiddelvoet : Pezig, schuin gesteld.
Voorpoten : Krachtig. Recht onder het lichaam staand. Tenen gebogen en gesloten tegen elkaar liggend. Langere middelste tenen zijn kenmerkend voor het ras en daardoor niet als fout te beschouwen. Nagels licht- tot donkergrijs. Zoolballen ruw en goed gepigmenteerd.

ACHTERHAND :
Algemeen : Benen « hoog », pezig en goed bespierd, evenwijdig, Parallel gesteld, niet naar binnen noch naar buiten gedraaid.
Bovenschenkel : Van voldoende lengte, krachtig en goed bespierd.
Kniegewricht : Krachtig en vast.
Onderschenkel : Lang, met duidelijk zichtbare pezen.
Spronggewricht : Krachtig en vast.
Achtermiddelvoet : Pezig, bijna verticaal in positie staand.
Achterpoten : Krachtig en compact, zonder wolfsklauwen. Verder zoals de voorpoten.

GANGWERK : Gangwerk is in alle tempo’s uitgrijpend en vloeiend. Bij het gaan voorbenen duidelijk parallel met de achterbenen. In galop lang en vlak. In draf blijft de rug recht. Telgang is ongewenst.

HUID :
Sterk. Goed aanliggend, maar niet te strak.

HAARKLEED
BEHARING :
Korthaar : Kort (maar langer en dichter dan bij de meeste vergelijkbare hondenrassen) sterke, zeer dichte, glad aanliggend dekhaar. Zonder of met geringe onderwol.
Langhaar : Zacht, lang dekhaar met of zonder onderwol. Glad of licht gegolfd. Beharing aan de ooraanzet lang erover vallend. Aan de oorpunten is fluweelachtige beharing toegestaan. Lengte van de beharing aan de flanken 3 – 5 cm, aan de onderzijde van de nek, de voorborst en de buik doorgaans iets langer. Goede bevedering en broek, echter naar onderen toe minder lang. Staart met goede pluim. Tussen de tenen behaard. Beharing aan het hoofd minder lang.
Een stockhaarachtige beharing met middellang dicht aanliggend dekhaar, dichte onderwol
en matig ontwikkelde bevedering en broek komt soms voor bij honden met voorouders uit kort- en langhaar.
Kleur : Zilver-, ree- of muisgrijs alsmede overgangen tussen deze tinten. Hoofd en behang meestal iets lichter. Een geringe witte aftekening is alleen op de borst of aan de tenen toegestaan. Soms komt een meer of minder uitgesproken donkere « aalstreep » over
het midden van de rug voor.

GROOTTE EN GEWICHT :
Schofthoogte : Reuen : 59 tot 70 cm (ideaalmaat: 62 – 67 cm), Teven : 57 tot 65 cm (ideaalmaat: 59 – 63 cm).
Gewicht : Reuen : ca. 30 tot 40 kg, Teven : ca. 25 tot 35 kg.

FOUTEN :
Elke afwijking van de hiervoor opgenomen raspunten moet als fout worden beschouwd, waarbij de ernst van de fout in verhouding gezien moet worden tot de mate waarin afgeweken wordt, waarbij de invloed van de fout op de gezondheid en het welzijn van de hond betrokken moet worden.

ERNSTIGE FOUTEN :
• Wijd verspreide wolachtige beharing bij de kortharige variëteit
• Uitgesproken krullende of te dunne beharing bij de langharige variëteit
• Witte aftekening op andere plaatsen dan borst of poten*
• Behang : Uitgesproken kort of lang, niet gedraaid
• Rug : Duidelijke doorgezakte of karperrug. Sterk overbouwd
• Uitgesproken keelhuid (wammen)
• Sterke krombenigheid of koehakkigheid
• Grote onregelmatigheden in stand, zoals bijvoorbeeld gebrekkige hoeking, naar buiten gedraaide ellebogen, niet gesloten voeten

DISKWALIFICERENDE FOUTEN :
• Duidelijk afwijkend type. A-typisch geslacht**
• Grove afwijking in proportie**
• Grootte met meer dan 2 cm afwijkend van de rasstandaard.
• Volledig atypisch, in het bijzonder te zwaar of te licht gebouwd
• Geheel niet in verhouding
• Bij het gaan uitgesproken belemmerd
• Huidmisvormingen en -afwijkingen
• Gedeeltelijke of volledige kaalheid
• Beharing ontbreekt op de buik en aan het behang (lederen oren)**
• Afwijkingen in de grijstinten, zoals geelachtig of bruinachtig. Bruine brand**
• Kleur anders dan grijs. Blauwe tint
• Schedel : Absoluut atypisch
• Aangezicht : Grote afwijkingen, bijvoorbeeld te sterke lippen, te korte of te spitse vang Naar onderen doorgebogen neusrug
• Entropion, Ectropion, lichte, alleen geringe en eenzijdige gebreken aan het ooglid**
• Kaak en gebit : Het ontbreken van meer dan twee PM 1 of M 3**
• Borst, buik : Misvormde tonvormige borst, onvoldoende borstdiepte of borstlengte,
• sterk opgetrokken buik**
• Poten : misvormd
• Andere misvormingen
• Bovenmatig agressief tegen andere honden of mensen, overmatige angstigheid
• Duidelijke tekenen van gedragsstoornissen

N.B.
• Reuen dienen twee ogenschijnlijk normaal ontwikkelde teelballen te bezitten, die volledig zijn ingedaald in het scrotum.
• Bij de fokkerij mogen uitsluitend functioneel en klinisch gezonde, rastypische honden ingezet worden.

De wijzigingen zijn vet gedrukt

* Dit was in de vorige rasstandaard een ernstige fout en is nu een diskwalificerende fout
** Dit was in de vorige rasstandaard een diskwalificerende fout en is nu een ernstige fout

Geschrapte (of op een andere wijze geformuleerd) ernstige fouten:
Grote afwijkingen in vorm en bespiering.
Slecht gangwerk in verschillende tempo’s, gebrekkig lopen en voortschuiven. Telgang.
Ernstige gebreken aan de huid, bijvoorbeeld een zeer fijne of zeer grove huid.
Beharing is een overgang tussen de twee in de standaard vastgelegde haarvariëteiten.
Andere ernstige fouten.
Geringe karakterfouten.

Geschrapte (of op een andere wijze geformuleerd) diskwalificerende fouten:
Uitgesproken te groot of te klein.
Aangezicht : Absoluut a-typisch, bijvoorbeeld doorgebogen neusrug.
Benen : rachitisch (Engelse Ziekte) of misvormd.
Chronische verlamming.
Wijd verspreide bruine brand.
Ziekten waar van de erfelijkheid aangenomen moet worden, zoals bijvoorbeeld epilepsie.
Gedragsstoornissen, zoals schuwheid of angstigheid.

Uit de standaard zelf geschrapt:
Honden met uitgesproken roodgele « Brand » mogen ten hoogste bij de exterieurbeoordeling een « goed » behalen. Bruine brand is een ernstige fout.

Bron: Weimaraners

Fokkerslijst Weimaraner

Achter de gegevens van de fokker staat de vermelding KH indien men korthaar Weimaraners fokt en LH indien men
Langhaar Weimaraners fokt. Indien de fokker beide variëteiten fokt staat er KH/LH.

Voor een actuele lijst van de beschikbare of verwachte nesten kunt u hier klikken…

Broer, M.
M. Broer
Kantemarsweg 4
3871 AP Hoevelaken
033-2852877.
06-15357800
kennelnaam: Van De Doornburght
LH Leeuwen-Joppe, A.F.
Hammerfeststraat 64
3067 DC Rotterdam
010-4215037
06-52638559
kennelnaam: Du Bouquillon
KH
Bruis, M.C.W.
Slijpkruikweg 19
6712 DH Ede
0318-618885
kennelnaam: Van De Slijpkruik
KH van Leuffelen, A. & Mangelschots, P.
Olenseweg 345
2260 Westerlo (België)
(0032)(0)497894528
kennelnaam: Zarrelle en Greyzone
KH/LH
Bus, M.L.
Snelliuslaan 105
1222 TD Hilversum
035-6834559
06-53519868
kennelnaam: In Honour Of Higgins
KH van der Linden, E.A.
Klapwijksezoom 4
2652 EE Berkel en Rodenrijs
010-8429178
06-22731121
kennelnaam: Du Bouquillon
KH
van den Dam, T & W
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
06 1195 0213
kennelnaam: van het Raedthuys
KH Leijtens, W.T.J.M.
Oude kustlijn 58
2496 SE Den Haag (Ypenburg)
06-24527171
kennelnaam: From Luna’s Legacy
KH
Deckers, J.A.M.
Oasingaleane 10
8525 EL Langweer
0513-499705
06-19620220
kennelnaam: Of Weimar´s Joy
KH Marsen-Mosterman, J.H.M.
Pinkenbergseweg 14
4879 AA Velp gld
026-3621255
kennelnaam: Of The Grey Stardust
KH
van Dooren, M.
Opstalstraat 14
9280 Lebbeke (België)
(0032)(0)498-487017
kennelnaam: Van ’t Weimeland
LH Martens, M/
Hoekseweg 7
4879 AA Etten Leur
076-5013438
06-54725528
kennelnaam: Of Yenna´s Pride
KH
van Drie, H.J.Y.
Schutteheiweg 18
6343 AH Klimmen
06-29066615
kennelnaam: Van De Schutteheide
KH Otten-Lamers, A.M.C.
Beltmolen 6
2642 CB Mijdrecht
0297-778332
0297-287457
kennelnaam: Van de Pauwenkamp
KH
van Eck-Ruesink, E. &

van Eck, G.
Julianaweg 29
3433 EA Nieuwegein
030-2766498
06-20444098
kennelnaam: of the Grey Noble

KH Potters-Bagchus, A.E.
Mythsteelaan 32
8072 PZ in Nunspeet.
06-17467886
kennelnaam: Dreamtime Hunters
KH
Eilers, D.
Veldhovenseweg 8a
5511 KJ Knegsel
040-2053013
06-53265779
kennelnaam: Van De Wolfshoek
KH van Roessel, W.M.A.J. &

van Roessel-van den Braak, A.M.J.
Dieze 85
5061 NW Oisterwijk
013-5234550
06-51517418
kennelnaam: Of Kyrandors Home

KH
Enzerink, A.W.
Het Stapelbroek 1
7255 LZ Hengelo
0049-1718222209
kennelnaam: Vom Stapelbroek
KH/LH Roks, R.A.M.
Van de Rijpedreef 13
4715 EM Rucphen
0165-342631
06-20261775
kennelnaam: Of Cira´s Dream
LH
van Gastel, N.M.J.
Eikenlaan 32
4902 RD Oosterhout (nb)
06-42147175
kennelnaam: Grey Blessings
KH Sabel, A.
Bennerbroekerweg 856
2136 NG Zwaanshoek
023-5241625
06-57372400
kennelnaam: Of Sables Grey Passion
LH
van Gelder, J.B.D.
Zuiderzeestraatweg 241
8096 BK Oldebroek
0525-655915 / 06-14520350
kennelnaam:Van Erve Davenschot
KH/LH Straub-Bück, M.H.W.
Albertusstraat 36
6226 XX Maastricht
06-42809962/ 06-23293912
kennelnaam: Animado Perro
KH
Groeneveld, A.
De Veert 6
1711 LL Nieuwe Niedorp
06-44654389
kennelnaam: Van het Fleurige Groen
KH Tiebosch, C.A.M.
Radioweg 10
5827 BE Vortum-Mullem
0485-573163
kennelnaam: Cum Caerulei Oculi
KH
de Haan, M.
Berkmeerweg 19
7753 TB Dalerpeel
0524-522151
kennelnaam: van de Merlinhoeve
KH Timmers, W.A.J.
Van Iersellaan 17
2211 HE Noordwijkerhout
0252-372343
kennelnaam: Van ´t Harde Pad
KH
van Hoek, B.
Woestijnweg 7
8172 CM Vaassen
0578-662501
06-29113221
kennelnaam: Van Weimars Choice
KH van Turnhout- Molemaker, A.M.
Gelreweg 51
3851 GM Ermelo
06-52364675
kennelnaam: v.h. Molehout
KH
Hoogeveen, W.
Lijsterstraat 6
7948 DH Nijeveen
0522-492087
KH Verheugt-Meijer, S.C.
Zwarte dijk 45
5121 ZA Rijen
06-40324044
kennelnaam: v.d. Tuindershof
KH
van de Horst-Siraal, M.
Zwaluwstraat 3
1761 WC Anna Paulowna
0223-531802
kennelnaam: Of The Windy Spot
KH/LH Verhoef-Schul, K.I.
Zeeweg 295
1971 HD IJmuiden
0255-527867
06-54222262
kennelnaam: of the Nobility of soul
KH
Kamps, E.A.C.
C.A. Weersma Van Duinstraat 23
7207 HH Zutphen
0575-575975
kennelnaam: The Grey Pride
KH Verkaik, A.P.
Groeneweg 3
2821 ST Stolwijk
0182-342283
06-12516472
kennelnaam: Velvet Venturer’s
KH
Klever, M.H.M.
Honthem 57
6269 NP Margraten
043-3112424
06-20376262
KH Versteegen, T.C.A.
Rimpelt 16
5851 EJ Afferden (Li)
0485-531939
kennelnaam: Van ´t Meuleveld
KH
Kniest, C.
Lengelseweg 29
7041 ZW ‘s-Heerenberg
0610182460
kennelnaam: Windfall grey
KH Vink, L.
Van der Woudendijk 109
2497 XR Den Haag
06-11288808
kennelnaam: Meander
KH
Kuyper, P.J.
Schepersweg 145
3621 jd Breukelen
0640286501
kennelnaam: van de Happy Weimars
LH van Vlaanderen, M.J.
Roerdompsingel 72
3281 JH Numansdorp
0186-652029
06-38191406
kennelnaam: Mystical Shadows
KH
Kok, M.
Krumselaarseweg 16
3771 PG Barneveld
0621865185
kennelnaam: Voortse Huys
KH van der Vorst, A.A.M.
De Heuvel 8
4112 NJ Beusichem
0345-505521
06-52474800
kennelnaam: Di Casa Incitio
KH
van Laar, R.
Laagland 17
3344 GR Hendrik-Ido-Ambacht
078-6815211
06-81930868
kennelnaam: From Luna’s Offspring
KH van der Weide, J.
Barkhoornweg 5
9591 TR Onstwedde
06-30748790
kennelnaam: Barkhoorns
info@stalbarkerheide.nl
KH

 

Voor een goed getrainde Weimaraner gaat u naar Hondentrainingen!

Spring naar de toolbar